PER FIRES DE SANT NARCÍS, TASTETS DE NATURA A LES RIBES DEL TER