Plantació de arbusts per a la naturalització de la bassa de Mas Ascarnó