Plantació de arbusts per a la naturalització de la bassa de Mas Ascarnó

El diumenge 11 de novembre es va realitzar una acció de voluntariat a l’entorn d la bassa de la finca de Mas Ascarnó, a Caldes de Malavella, en el marc del projecte de custodia del territori de la Associació, per recuperar una àrea oberta la qual tenim la intenció que augmenti la diversitat d’hàbitats terrestres: zona arbustiva i prat. Aquesta acció s’ha realitzat en col·laboració con la Fundació Andrena.

Durant l’abril passat van aparèixer les primeres mostres de regeneració de la biodiversitat, observant dos especies de amfibis en la balsa: gripau corredor (Epidalea calamita) y la reineta (Hyla meridionalis). Durant el passat mes de octubre han aparegut dos especies més: la granota pintada (Discoglossus pictus) y un gripau poc comú en Catalunya, el gripau d’esperons (Pelobates cultripes).

L’actuació que van realitzar els voluntaris, un grup con gent del poble de Caldes i d’altres llocs, interessats per conèixer el projecte i col·laborar, va consistir en plantar arbustos a l’entorn de la bassa per fixar el sól y evitar la erosió causada por la escorrentia superficial, generada per fortes pluges. Es van plantar 64 plançons d’arç blanc (Crataegus monogyna) i aranyoner (Prunus spinosa) i també es van plantar alguns peus de gramínies (Brachypodium phoenicoides), una herba típica de prat sec.

Va ser una gran jornada de voluntariat i gracies a tots els participants es va poder avançar ràpidament en l’acció de millora a l’entorn de la bassa, una acció de caràcter urgent. Esperem que tots els arbusts arrelin bé i vagin creixent poc a poc amb les pluges de la tardor.

Entradas destacadas
Próximamente habrá aquí nuevas entradas
Sigue en contacto...
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
No hay tags aún.
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square