Muntatge d’una tanca per a la protecció de la bassa del Bosc de Palau, Girona