Com a entitat del tercer sector ambiental, des de la Sorellona ens volem implicar més directament en la gestió dels rius de Girona, ja que constitueixen un dels nostres camps d’acció més importants des de la creació de l’entitat, impulsant i accelerant la recuperació ambiental dels nostres sistemes fluvials.

La connectivitat fluvial longitudinal és vital per a la biodiversitat dels nostres rius. l’efecte barrera que comporten moltes infraestructures transversals que intercepten el riu, com ara preses, rescloses o guals, entre altres, és molt negatiu per als peixos. Moltes d’aquestes infraestructures són absolutament impermeables per a la fauna íctica dels rius; altres ho són només parcialment, o bé temporalment o bé només per algunes espècies. També poden afectar, directament o indirecta a altra fauna fluvial.

El projecte Girona, 4 rius lliures de barreres pretén abordar aquesta problemàtica, permeabilitzant o eliminant aquestes barreres.

passera_fontajau_1.jpg

Fase 1

En aquesta fase I del projecte Girona, 4 rius lliures de barreres, subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua, es proposa actuar sobre la barrera situada sota la passera peatonal de Fontajau, de construcció relativament recent, mitjançant la permeabilització amb la construcció d’un nou connector ictícola versàtil i suficientment dimensionat.

Al marge dels peixos, altra fauna aquàtica es pot beneficiar també de la seva recuperació, i per tant indirectament de la recuperació de la connectivitat. Cal esmentar d’entrada les espècies de mamífers i ocells ictiòfags, com ara diversos ardeids, el blauet (Alcedo atthis), la llúdriga (Lutra lutra) o les nàiades o musclos de riu.

A més, el projecte té un fort caràcter demostratiu, que pretén sensibilitzar i divulgar tant a la població de Girona com els gestors i el personal tècnic i científic.

foto_EA_subACA.jpg

Projecte finançat per

aca_logo.jpg